Strona Tematyczna!

Lampy sufitowe

Post by relatedRelated post

Żeby nasze głośniki basowe pełniły rolę przetwornic super basowych, trzeba zaopatrzyć je w właściwe filtry pasmowo przepustowe, które ograniczą górny zakres częstotliwości. Są w stanie to być wersje aktywne oraz pasywne, w zależności od rodzaju i podziału. Teoretycznie można przyjąć, iż nie ma dolnej granicy pasma transportowania, chociaż nie to większego sensu – znacznie więcej na stronie internetowej Sklep elektroniczny. Ucho ludzkie nie słyszy dźwięków poniżej częstości 20Hz, a i same odtwarzacze nie pracują poniżej tej wartości. Wskutek tego dolna granica została przyjęta na 20Hz.

About